هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( ارزیابی پارامترهای کیفیت آب رودخانه اترک با استفاده از روش تجزیه عاملی )

نویسندگان: مهدی تیموری , لیلا نظری , سلمان عارفخانه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش های آماری چند متغیره برای ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی و تفسیر داده های حجیم و پیچیده کیفیت آب کاربرد فراوانی دارند. در این مطالعه یکی از این روش ها به نام روش تجزیه عاملی برای بررسی داده های کیفیت آب رودخانه اترک و تعیین همبستگی بین 9 پارامتر آن در طول یک سال پایش در 10 ایستگاه این رودخانه استفاده شده است. نتایج این روش آن را برای شناسایی شاخص های آلودگی و تعیین آلاینده های کشاورزی و صنعتی توجیه و استفاده از آن را برای مدیران منطقه ای کیفیت آب رودخانه ها توصیه می نماید.

کلمات کلیدی

, کیفیت آب, تجزیه عاملی, خصوصیات فیزیکوشیمیایی, رودخانه اترک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041290,
author = {تیموری, مهدی and لیلا نظری and سلمان عارفخانه},
title = {ارزیابی پارامترهای کیفیت آب رودخانه اترک با استفاده از روش تجزیه عاملی},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {کیفیت آب، تجزیه عاملی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رودخانه اترک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پارامترهای کیفیت آب رودخانه اترک با استفاده از روش تجزیه عاملی
%A تیموری, مهدی
%A لیلا نظری
%A سلمان عارفخانه
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]