سمپوزیوم فولاد 91 , 2013-02-19

عنوان : ( تاثیر کار مکانیکی گرم و عملیات حرارتی بر تغییر شکل گرافیت ها در چدن نشکن )

نویسندگان: سارا شوروزی , عطیه محمدی اصفهانی , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر چگونگی تاثیر تغییر شکل مکانیکی گرم و سپس عملیات حرارتی بر چدن های نشکن پر کربن مورد برسی قرار گرفته است. بدین منظور عملیات فورج گرم در دمای c°920 انجام و تغییر شکل گرافیت ها مطالعه و سپس نمونه ها تحت عملیات حرارتی آنیل کامل، آستمپر کردن و همچنین تبرید سریع قرار گرفتند تا اثر آن ها بر میزان تغییر شکل بررسی شود. در انتها مشاهده شد که گرافیت ها پس از انجام فرآیند های آستمپر کردن و کویینچ تمایل به بازگشت به حالت کروی پیش از تغییر شکل را دارا هستند.

کلمات کلیدی

, چدن نشکن, گرافیت, فورج گرم, عملیات حرارتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041294,
author = {شوروزی, سارا and محمدی اصفهانی, عطیه and کیانی رشید, علیرضا},
title = {تاثیر کار مکانیکی گرم و عملیات حرارتی بر تغییر شکل گرافیت ها در چدن نشکن},
booktitle = {سمپوزیوم فولاد 91},
year = {2013},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {چدن نشکن، گرافیت، فورج گرم، عملیات حرارتی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کار مکانیکی گرم و عملیات حرارتی بر تغییر شکل گرافیت ها در چدن نشکن
%A شوروزی, سارا
%A محمدی اصفهانی, عطیه
%A کیانی رشید, علیرضا
%J سمپوزیوم فولاد 91
%D 2013

[Download]