اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی , 2012-10-17

عنوان : ( بررسی رفتار و مکانیزمهای خزشی تحت تنشهای چندمحوره در سوپرآلیاژهای پایه نیکل )

نویسندگان: مسعود اسلامی مسرور , سیدعبدالکریم سجادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سوپرآلیاژهای پایه نیکل بخصوص ریختگی معمولا برای ساخت پرههای ردیف اول توربین گازی مورد استفاده قرار می- گیرند. این پرهها پس از کارکرد طولانی مدت، حدود 25000 ساعت از نطر میکروساختاری و ماکروساختاری دچار عیوبی میگردند. از جمله این عیوب ایجاد ترکهای خزشی در مناطق بحرانی پره توربین میباشد. بنابراین در این پژوهش با -586MPa 982℃-154 و MPa تحت دو شرایط ASTM E انجام آزمونهای خزشی نمونههای شیاردار طبق استاندارد 292 760℃ و مقایسه با نمونههای بدون شیار ، تغییرات میکروساختاری ناشی از تنشهای چندمحوره مورد تحقیق قرار گرفته است. پس از بررسیهای انجام گرفته مشخص گردید، نمونههای حاوی شیار دارای عمر خزشی به مراتب کمتری نسبت به نمونههای عادی میباشند و این حساسیت ضعیف شدن ناشی از شیار در شرایط دما پایین و تنش بالا محسوس تر میباشد.

کلمات کلیدی

, تنش چندمحوره, سوپرآلیاژ پایه نیکل, شیار, رفتار خزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041328,
author = {اسلامی مسرور, مسعود and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {بررسی رفتار و مکانیزمهای خزشی تحت تنشهای چندمحوره در سوپرآلیاژهای پایه نیکل},
booktitle = {اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی},
year = {2012},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تنش چندمحوره، سوپرآلیاژ پایه نیکل، شیار، رفتار خزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار و مکانیزمهای خزشی تحت تنشهای چندمحوره در سوپرآلیاژهای پایه نیکل
%A اسلامی مسرور, مسعود
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی
%D 2012

[Download]