اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی , 2012-10-17

عنوان : ( بررسی رفتار خزشی نمونه های شیاردار سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC )

نویسندگان: مسعود اسلامی مسرور , سیدعبدالکریم سجادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقالات زیادی وجود دارد که خصوصیات رفتار خزشی سوپرآلیاژهای پایه نیکل از جمله سوپرآلیاژ IN738LC را بررسی کرده اند ولی تاثیر تنش چند محوره بر روی این مشخصات تاکنون بصورت متالورژیکی مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده است تا تاثیر مشخصات تنش چندمحوره با ایجاد شیار با عمقهای مختلف بر روی خواص این آلیاژ بررسی شود. به این منظور تعدادی نمونه با شیارهایی با عمق متفاوت مورد آزمایش خزش قرار گرفتهاند. خواص خزشی در این نمونهها با نمونههای ساده مقایسه شدهاند. نحوه و شرایط ترکهای بوجود آمده در نمونههای خزش کرده سپس مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتهاند.

کلمات کلیدی

, تنش چندمحوره, سوپرآلیاژ پایه, ترک گذاری, رفتار خزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041330,
author = {اسلامی مسرور, مسعود and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {بررسی رفتار خزشی نمونه های شیاردار سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC},
booktitle = {اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی},
year = {2012},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تنش چندمحوره، سوپرآلیاژ پایه، ترک گذاری، رفتار خزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار خزشی نمونه های شیاردار سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC
%A اسلامی مسرور, مسعود
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی
%D 2012

[Download]