همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناسی نفت , 2014-05-06

عنوان : ( تاریخچه دیاژنزی سازند جهرم در شمال بندرعباس جنوب شرق حوضه زاگرس )

نویسندگان: افشین زهدی , سید علی معلمی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیاژنزی سازند جهرم در شمال بندرعباس جنوب شرق حوضه زاگرس

کلمات کلیدی

دیاژنزی سازند جهرم در شمال بندرعباس جنوب شرق حوضه زاگرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041344,
author = {زهدی, افشین and سید علی معلمی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {تاریخچه دیاژنزی سازند جهرم در شمال بندرعباس جنوب شرق حوضه زاگرس},
booktitle = {همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناسی نفت},
year = {2014},
location = {دماوند, ايران},
keywords = {دیاژنزی سازند جهرم در شمال بندرعباس جنوب شرق حوضه زاگرس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاریخچه دیاژنزی سازند جهرم در شمال بندرعباس جنوب شرق حوضه زاگرس
%A زهدی, افشین
%A سید علی معلمی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناسی نفت
%D 2014

[Download]