دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران , 2014-02-26

عنوان : ( مدلسازی پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکا در حضور اسیدگالیک با استفاد از شبکه عصبی مصنوعی )

نویسندگان: مریم اثنی عشری , رضا فرهوش , علی شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش از مدل شبکه عصبی به منظور پیشگویی میزان پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکا تخلیص شده در حضور غلظتهای مختلف اسید گالیک (0، 200، 400، 800 و 1600 پی پی ام) طی نگهداری در دماهای 35، 45 و 55 درجه سانتیگراد استفاده گردید. برای پیشگویی دوره القا تولید هیدروپراکسید از شبکه عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون با 2 ورودی دمای نگهداری و غلظت آنتی اکسیدان استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی دارای 5 نورون در لایه پنهان بیشترین تطابق را با داده های آزمایش دارد و قادر به پیشگویی دوره القا روغن ماهی در حضور اسید گالیک با ضریب همبستگی 99/0 می باشد.

کلمات کلیدی

, پایداری اکسایشی, دوره القا, روغن ماهی کیلکا, شبکه عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041348,
author = {اثنی عشری, مریم and فرهوش, رضا and شریف, علی},
title = {مدلسازی پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکا در حضور اسیدگالیک با استفاد از شبکه عصبی مصنوعی},
booktitle = {دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {پایداری اکسایشی، دوره القا، روغن ماهی کیلکا، شبکه عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکا در حضور اسیدگالیک با استفاد از شبکه عصبی مصنوعی
%A اثنی عشری, مریم
%A فرهوش, رضا
%A شریف, علی
%J دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
%D 2014

[Download]