جامعه شناسی کاربردی, دوره (25), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (121-140)

عنوان : ( تغییرات سیاسی - اجتماعی دیدگاه ها و مواضع عالمان دین با تاکید بر دوره تاریخی جنبش مشروطه (1285 ش /1906 م ) و جنبش ملی (1331 ش /1952 م ) )

نویسندگان: محمّدمسعود سعیدی نامقی , محمد مظلوم خراسانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیدگاه ها و مواضع عالمان دین متناسب با شرایط متغیر اجتماعی – فرهنگی جامعه , برای سازگاری بیشتر با مقتضیات محیط جدید ,تغییر می کند.نیمه اول سده بیستم میلادی از این لحاظ , نقطه عطفی برای مذهب تشیع در ایران است.ایده های نظری مربوط به تغییر دیدگاه ها و مواضع عالمان دین را می توان در دو دوره از تاریخ تشیع : (1) دوره طولانی مدت از آغاز عصر غیبت امام زمان (ع) تا جنبش مشروطه 1285 ش /1906 م و (2) دوره کوتاه مدت از جنبش مشروطه تا جنبش ملی و کودتای مرداد 1332/1953 م ,بازنمایی کرد.ضمن این بازنمایی که یکی از رویکردهای جامعه شناسی تاریخی است , معلوم می شود که اگر چه , جهت کلی و عمومی تغییرات اجتماعی – فرهنگی یکسان است.این امکان وجود دارد که بر حسب عامل های مختلف تنش (چالش ) بین عالمان دین و محیط اجتماعی , تغییر دیدگاه ها و مواضع ایشان جهت کاملا متفاوتی را طی کند ,لذا مدل نظری ارائه شده قادر است موضع گیری عالمان مذهب تشیع در جنبش ملی را نیز توضیح دهد.

کلمات کلیدی

, دیدگاه ها و مواضع عالمان دین, بازنمایی نظریه , جنبش مشروطه , جنبش ملی , تنش (چالش ) عالمان دین با محیط جدید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041366,
author = {سعیدی نامقی, محمّدمسعود and مظلوم خراسانی, محمد and نوغانی دخت بهمنی, محسن and یوسفی, علی},
title = {تغییرات سیاسی - اجتماعی دیدگاه ها و مواضع عالمان دین با تاکید بر دوره تاریخی جنبش مشروطه (1285 ش /1906 م ) و جنبش ملی (1331 ش /1952 م )},
journal = {جامعه شناسی کاربردی},
year = {2014},
volume = {25},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-5745},
pages = {121--140},
numpages = {19},
keywords = {دیدگاه ها و مواضع عالمان دین; بازنمایی نظریه ; جنبش مشروطه ;جنبش ملی ;تنش (چالش ) عالمان دین با محیط جدید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات سیاسی - اجتماعی دیدگاه ها و مواضع عالمان دین با تاکید بر دوره تاریخی جنبش مشروطه (1285 ش /1906 م ) و جنبش ملی (1331 ش /1952 م )
%A سعیدی نامقی, محمّدمسعود
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A یوسفی, علی
%J جامعه شناسی کاربردی
%@ 2008-5745
%D 2014

[Download]