هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( تحلیل احتمالاتی رابطه های مقاومت بتن محصورشده با FRP و پیشنهاد رابطه های جدید با استفاده از روش رگرسیون چندگانه خطی )

نویسندگان: علی دلاور , فرزاد شهابیان مقدم , مسعود حمیدی فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از راه های افزایش مقاومت سازه های بتنی، استفاده از مواد مرکب از نوع FRP است. در این مقاله، ابتدا دقت رابطه های موجود برای تعیین مقاومت فشاری بتن محصورشده با FRP مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. برای این کار، نتایج حاصل از رابطه های موجود با نتایج آزمایشگاهی مقایسه می شود. سپس، کارایی و دقت رابطه های فوق در فضای عدم قطعیت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. برای این کار، مشخصات مواد به صورت متغیرهای غیرقطعی در نظر گرفته می شود. با استفاده از روش مونت‌کارلو، متغیرهای غیرقطعی با توزیع های مختلف احتمالاتی شبیه‌سازی می شوند. با استفاده از مقدارهای شبیه‌سازی شده، رابطه های موجود محاسبه و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه می گردد. در ادامه، با استفاده از روش رگرسیون چند گانه، رابطه های جدیدی برای مقاومت بتن محصورشده با FRP پیشنهاد می گردد. به منظور بررسی صحت و دقت رابطه های پیشنهادی، نتایج حاصل از این رابطه ها با نتایج آزمایشگاهی و سایر رابطه ها مقایسه می گردد. بررسی ها نشان‌دهنده دقت و قابلیت اطمینان بالای رابطه های پیشنهادی است.

کلمات کلیدی

, مقاومت فشاری بتن, محصور شدگی با FRP, تحلیل احتمالاتی, روش مونت‌کارلو, رگرسیون چند گانه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041371,
author = {دلاور, علی and شهابیان مقدم, فرزاد and حمیدی فرد, مسعود},
title = {تحلیل احتمالاتی رابطه های مقاومت بتن محصورشده با FRP و پیشنهاد رابطه های جدید با استفاده از روش رگرسیون چندگانه خطی},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {مقاومت فشاری بتن، محصور شدگی با FRP، تحلیل احتمالاتی، روش مونت‌کارلو، رگرسیون چند گانه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل احتمالاتی رابطه های مقاومت بتن محصورشده با FRP و پیشنهاد رابطه های جدید با استفاده از روش رگرسیون چندگانه خطی
%A دلاور, علی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A حمیدی فرد, مسعود
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]