هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در ستون های ساخته‌شده از ورق )

نویسندگان: مجتبی ملک زاده , فرزاد شهابیان مقدم , مسعود حمیدی فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عملیات جوشکاری بعد از مرحله ی سرد شدن جسم، تنش هایی در آن باقی می ماند که به آن‌ها تنش های پسماند می گویند. در روش اجزای محدود با استفاده از یک تحلیل حرارتی، تاریخچه دمایی جسم به دست می آید که از آن به عنوان بارگذاری در تحلیل مکانیکی استفاده می شود. نتایج حاصل از تحلیل مکانیکی، تنش های پسماند را در اختیار قرار می دهد. در این مقاله با استفاده از روش اجزای محدود غیرخطی در نرم افزار ANSYS، تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش برای یک ستون ساخته‌شده از ورق انجام گرفته و تنش های پسماند به دست می آید. توزیع تنش های پسماند ناشی از جوشکاری باعث تغییر رفتار ستون می گردد. این تغییر رفتار به علت ایجاد تغییر در منحنی تنش-کرنش ستون است. در ادامه، رفتار ستون با اثر تنش های پسماند با حالت بدون تنش های پسماند، مقایسه می شود. نتایج حاصل نشان می دهد که برای طراحی ایمن ستون ها، باید اثر تنش های پسماند ناشی از جوشکاری مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, تنش های پسماند جوشکاری, تحلیل حرارتی, تحلیل مکانیکی, ستون های ساخته‌شده از ورق.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041372,
author = {ملک زاده, مجتبی and شهابیان مقدم, فرزاد and حمیدی فرد, مسعود},
title = {تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در ستون های ساخته‌شده از ورق},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {تنش های پسماند جوشکاری، تحلیل حرارتی، تحلیل مکانیکی، ستون های ساخته‌شده از ورق.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در ستون های ساخته‌شده از ورق
%A ملک زاده, مجتبی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A حمیدی فرد, مسعود
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]