هشتمین کنگره ملی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( تحلیل اثر بازشو بر مقاومت کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای از جنس مواد هدفمند (FGMs) )

نویسندگان: محمد سلیمانی نیا , فرزاد شهابیان مقدم , مسعود حمیدی فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواد هدفمند گونه‌ای از مواد مرکب هستند که خواص مکانیکی و حرارتی آن‌ها دارای تغییرات تدریجی در راستای ضخامت خود می‌باشند. در این مقاله رفتار کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای ساخته‌شده از مواد هدفمند مورد بررسی قرار می‌گیرد. جنس پوسته استوانه‌ای ترکیبی از سیلیکون نیترید و استاینلس استیل است که خواص مکانیکی در هر نقطه بر اساس قانون توزیع توانی در راستای ضخامت ماده تغییر می‌کند. در ابتدا، این پوسته‌ها به صورت چند لایه مدل سازی شدند و سپس با استفـاده از روش اجزای محدود، تحلیل کمانشی آن‌ها انجام گرفت. بدین ترتیب کمترین تعداد لایه برای رسیدن به مناسب‌ترین جواب‌ها تعیین گردید، به طوری که در بعضی حالت ها 3 لایه نیز کافی است. در ادامه، اثر بازشوهای با نسبت ابعاد مختلف بر مقاومت کمانشی این گونه پوسته‌ها بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که وجود بازشو باعث کاهش شدید مقاومت کمانشی حتی تا 70 درصد می گردد. همچنین با انجام محاسبات پارامتریک گسترده، موقعیت بهینه بازشوها برای رسیدن به مقاومت بیشینه و جبران کاهش مقاومت ناشی از وجود بازشو تعیین گردید. بررسی نتایج نشان می دهد بازشوهای با زاویه گشودگی بیش از 5 درجه باعث افت مقاومت شدیدی می شوند.

کلمات کلیدی

, مواد هدفمند, پوسته‌های استوانه‌ای چند لایه, کمانش, پوسته‌های دارای بازشو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041373,
author = {سلیمانی نیا, محمد and شهابیان مقدم, فرزاد and حمیدی فرد, مسعود},
title = {تحلیل اثر بازشو بر مقاومت کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای از جنس مواد هدفمند (FGMs)},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {مواد هدفمند، پوسته‌های استوانه‌ای چند لایه، کمانش، پوسته‌های دارای بازشو.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اثر بازشو بر مقاومت کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای از جنس مواد هدفمند (FGMs)
%A سلیمانی نیا, محمد
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A حمیدی فرد, مسعود
%J هشتمین کنگره ملی عمران
%D 2014

[Download]