هفتمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان , 2014-05-11

عنوان : ( وضعیت سلامت روان دانشجویان دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی )

نویسندگان: علی مشهدی , فاطمه میردورقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه مسئله: اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی محدود به دوره کودکی نبوده و معمولاً تا بزرگسالی ادامه می یابد و با مشکلات روانشناختی جدی همراه می شود. هدف: این پژوهش به بررسی سلامت روانی دانشجویان دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی می پردازد. روش: در این پژوهش توصیفی؛ جامعه آماری تمامی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فردوسی مشهد (3272 نفر) در سال تحصیلی 91-90 بودند که به شیوه سرشماری در پژوهش شرکت داشتند و با استفاده از مقیاس (BAARS-IV) و مقیاس ملی سلامت روان دانشجویان ارزیابی شدند. نتایج: از مجموع 217 دانشجوی دارای نشانه های اختلال ADHD، 96 نفر نمره بالاتر از 100 گرفته اند که بیانگر وضعیت سلامتی نامطلوب آنان است،. نتیجه گیری: توجه به اختلالات همبود در تشخیص و اتخاذ راهبردهای درمانی اختلال ADHD در دانشجویان ضرورت دارد.

کلمات کلیدی

اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (ADHD)؛ سلامت روانی؛ دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041377,
author = {مشهدی, علی and میردورقی, فاطمه},
title = {وضعیت سلامت روان دانشجویان دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی},
booktitle = {هفتمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (ADHD)؛ سلامت روانی؛ دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T وضعیت سلامت روان دانشجویان دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی
%A مشهدی, علی
%A میردورقی, فاطمه
%J هفتمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان
%D 2014

[Download]