اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (16), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (22-33)

عنوان : ( مقایسه ی سوگیری توجه به جلوه­ های هیجانی چهره­ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمی )

نویسندگان: مهسا احمری , جواد صالحی فدردی , سیدامیر امین یزدی , علی غنائی چمن آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: افراد از طریق پردازش اطلاعات اجتماعی، درباره­ ی دنیای اجتماعی اطلاعات کسب می­کنند. شیوه­ ی توجه و تفسیر افراد درباره­ ی اطلاعات، اثری واضح بر نتیجه ­گیری آن­ها از تعاملات اجتماعی­شان دارد. این اطلاعات به شکل­های متنوعی شامل رفتارهای غیرکلامی، نشانه­های عروضی در کلام و جلوه ­های هیجانی چهره ­ای حاصل می­شود. این مطالعه به منظور بررسی و مقایسه­ ی سوگیری توجه به جلوه ­های هیجانی در مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد غیرمضطرب، از دستگاه ردیاب چشمی استفاده کرده است. روش­کار: جامعه ­ی آماری این پژوهش، تمام دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در دامنه­ ی سنی 30-18 سال مراجعه ­کننده در نیمه­ ی دوم 1390 و نیمه­ ی اول 1391 به کلینیک دانشکده ­ی روان­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و جامعه­ ی بهنجار، دانشجویان غیرمضطرب 30-18 ساله­ی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. آزمودنی­ها 30 فرد مبتلا به اضطراب اجتماعی و 30 فرد غیرمضطرب بودند. آزمودنی‌ها پرسش­نامه­ های جمعیت­ شناختی، هراس اجتماعی و افسردگی بک را تکمیل کردند و توسط تکلیف دات­پروب برای اندازه ­گیری توجه دیداری به جلوه های هیجانی چهره­ ای پویا با استفاده از دستگاه ردیاب چشمی مدل SMI RED250 آزمون شدند. اطلاعات با آزمون­های تحلیل واریانس و تحلیل تی با استفاده از نرم­ افزار spss گروه غیرمضطرب، به طور معنی­ داری گوش به ­زنگی سریع­تری به جلوه­ های چهره ­ای تهدیدکننده دارند (05/0P<). آزمودنی­های مضطرب اجتماعی نسبت به گروه غیرمضطرب در 500 میلی­ ثانیه ­ی اول ارایه ­ی محرک­ها، اجتناب بیشتری از جلوه­ های تهدیدکننده نشان دادند و در سرتاسر دوره ­ی ارایه ­ی محرک­ها (3000 میلی­ ثانیه) به نشانه های تهدید اجتماعی، مدت زمان بیشتری توجه می­کنند. نتیجه­ گیری: افراد با اختلال اضطراب اجتماعی مفروضه های منفی درباره­ ی این که چگونه افراد، آن­ها را می­ بینند شکل می ­دهند که باعث توجه خاصی به نشانه­ های محیطی تهدیدآمیز می­شود.

کلمات کلیدی

, اختلال اضطراب اجتماعی, جلوه­ های چهره­ ای پویا, ردیابی چشم, سوگیری توجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041380,
author = {احمری, مهسا and صالحی فدردی, جواد and امین یزدی, سیدامیر and غنائی چمن آباد, علی},
title = {مقایسه ی سوگیری توجه به جلوه­ های هیجانی چهره­ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمی},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2014},
volume = {16},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-6918},
pages = {22--33},
numpages = {11},
keywords = {اختلال اضطراب اجتماعی، جلوه­ های چهره­ ای پویا، ردیابی چشم، سوگیری توجه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ی سوگیری توجه به جلوه­ های هیجانی چهره­ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمی
%A احمری, مهسا
%A صالحی فدردی, جواد
%A امین یزدی, سیدامیر
%A غنائی چمن آباد, علی
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2014

[Download]