اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها چالشها , 2014-04-30

عنوان : ( شناسایی ابعاد استراتژی های بازاریابی هتل ها و هتل آپارتمانهای شهرستان مشهد )

نویسندگان: علیرضا پویا , علیرضا حدادیان , نازنین جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041429,
author = {پویا, علیرضا and حدادیان, علیرضا and نازنین جعفرزاده},
title = {شناسایی ابعاد استراتژی های بازاریابی هتل ها و هتل آپارتمانهای شهرستان مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها چالشها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {استراتژی بازاریابی، هتل و هتل آپارتمان، تحلیل عاملی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی ابعاد استراتژی های بازاریابی هتل ها و هتل آپارتمانهای شهرستان مشهد
%A پویا, علیرضا
%A حدادیان, علیرضا
%A نازنین جعفرزاده
%J اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها چالشها
%D 2014

[Download]