همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناسی نفت , 2014-05-06

عنوان : ( بررسی انواع دولومیتها و تأثیر فرآیند دولومیتی شدن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام )خصوصاً زون 2( در میدان نفتی آبتیمور )

نویسندگان: بهاره پورجمشیدی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , سید علی اکبر عبدالهی موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی انواع دولومیتها و تأثیر فرآیند دولومیتی شدن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام )خصوصاً زون 2( در میدان نفتی آبتیمور

کلمات کلیدی

بررسی انواع دولومیتها و تأثیر فرآیند دولومیتی شدن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام )خصوصاً زون 2( در میدان نفتی آبتیمور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041432,
author = {پورجمشیدی, بهاره and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and سید علی اکبر عبدالهی موسوی},
title = {بررسی انواع دولومیتها و تأثیر فرآیند دولومیتی شدن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام )خصوصاً زون 2( در میدان نفتی آبتیمور},
booktitle = {همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناسی نفت},
year = {2014},
location = {دماوند, ايران},
keywords = {بررسی انواع دولومیتها و تأثیر فرآیند دولومیتی شدن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام )خصوصاً زون 2( در میدان نفتی آبتیمور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انواع دولومیتها و تأثیر فرآیند دولومیتی شدن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام )خصوصاً زون 2( در میدان نفتی آبتیمور
%A پورجمشیدی, بهاره
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A سید علی اکبر عبدالهی موسوی
%J همایش ملی حوضه های رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناسی نفت
%D 2014

[Download]