دومین همایش ملی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-02

عنوان : ( تاریخ بیهقی در آینه گویش فاردق )

نویسندگان: اعظم نیک خواه فاردقی , زهرا اختیاری , محمود الیاسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گویش ها منابعی بسیار معتبر و غنی برای شناخت ریشه و اصالت واژه ها و تعبیرها هستند. تاریخ بیهقی یکی از متونی است که واژه های کهن و گاه مهجور در آن فراوان دیده می شود، به گونه ای که حتی معنی بعضی از واژه ها یا ترکیبات آن شارحان نیز پوشیده است، اما بسیاری از واژه های دشوار این کتاب در این گویش ها رواج دارد.

کلمات کلیدی

, گویش فاردق, تاریخ بیهقی, شباهت ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041451,
author = {نیک خواه فاردقی, اعظم and اختیاری, زهرا and الیاسی, محمود},
title = {تاریخ بیهقی در آینه گویش فاردق},
booktitle = {دومین همایش ملی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {گویش فاردق، تاریخ بیهقی، شباهت ها.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاریخ بیهقی در آینه گویش فاردق
%A نیک خواه فاردقی, اعظم
%A اختیاری, زهرا
%A الیاسی, محمود
%J دومین همایش ملی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور
%D 2013

[Download]