هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2014-05-06

عنوان : ( گزارشی از یک مورد نادر ناهنجاری مادر زادی Brachygnathia Superior در یک بزغاله تازه متولد شده )

نویسندگان: حسین کلهرودی دستجردی , هومن مسگرانی , احمدرضا محمدنیا , مسعود رجبیون , رضا نقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنومالی های مادرزادی که منشا ژنتیکی یا محیطی دارند، درصدی از مشکلات مشاهده شده در بزغاله ها را در حین تولد به خود اختصاص می دهند. آنومالی مادرزادی حالت غیر طبیعی ساختاری و عملکردی نوزاد در هنگام تولد می باشد، که می تواند باعث اختلال در عملکرد یکی از موارد Mandibular prognathism یا Brachygnathia superior یک ارگان یا ساختارهای مختلف بدن شود. ناهنجاری میباشد. این ناهنجاری Premaxillary ناهنجاریهای مادرزادی در حیوانات بوده و شامل عدم رشد لازم در طول و عرض استخوان همراه بوده و ممکن است ناشی از اختلال در عملکرد تیروئید جنینی باشد. Brachycephalia معمولأ با یک سر بز ماده با آبستنی 153 روزه و سابقه انقباضات رحمی 8 روزه و سخت زایی به کلینیک دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ارجاع داده شد. بعد از انجام جراحی سزارین 3 رأس بزغاله از رحم خارج شد که هر 3 رأس پس از 30 دقیقه تلف شدند. در معاینه انجام شده از بزغاله مورد نظر، فرورفتگی و عقب رفتگی در ناحیه فک بالایی و عدم تشکیل تیغه میانی بینی مشاهده شد. همچنین عدم تطبیق اندازه فک بالا و پایین و کوچکتر بودن فک بالا از نظر طولی و عرضی مشاهده شد. در رادیوگرافهای جانبی و پشتی-شکمی تأیید شد، نشانه غیرطبیعی در رادیوگرافی بعمل آمده از Palatine و Maxilla از ناحیه سر حیوان تشکیل ناقص و کوتاه بودن استخوان قسمتهای دیگر بدن مشاهده نگردید. در کالبدگشایی تمامی ارگانهای داخلی بدن از نظر ماکروسکوپی سالم بودند. با توجه به یافتههای تأیید شد. Brachygnathia superior ماکروسکوپی کالبدگشایی و رادیوگرافی ضایعه این ناهنجاری مادرزادی در اسب، گوساله، و نشخوارکنندگان وحشی در مونتانا غربی گزارش شده است. با توجه به این که گزارش موارد در حیوانات اهلی در حال افزایش است و مورد دیگری از این ضایعه در بز گزارش نشده است، گزارش - Brachygnathia Superior های دیگری از این ناهنجاری در این حیوان در آینده دور از انتظار نیست.

کلمات کلیدی

, آنومالی مادرزادی, بز نژاد پاکستانی, Brachygnathia Superior
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041475,
author = {کلهرودی دستجردی, حسین and مسگرانی, هومن and محمدنیا, احمدرضا and رجبیون, مسعود and نقوی, رضا},
title = {گزارشی از یک مورد نادر ناهنجاری مادر زادی Brachygnathia Superior در یک بزغاله تازه متولد شده},
booktitle = {هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنومالی مادرزادی، بز نژاد پاکستانی، Brachygnathia Superior},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارشی از یک مورد نادر ناهنجاری مادر زادی Brachygnathia Superior در یک بزغاله تازه متولد شده
%A کلهرودی دستجردی, حسین
%A مسگرانی, هومن
%A محمدنیا, احمدرضا
%A رجبیون, مسعود
%A نقوی, رضا
%J هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2014

[Download]