همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , 2014-03-05

عنوان : ( بررسی تخصص پژوهش معلمان: گامی در جهت سند تحول بنیادین )

نویسندگان: رابعه اکرمی , حسین کارشکی , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از پیچیدگی های حرفه ی معلمی، صاحب نظران را به این باور رسانده است که الگوهای رایج در تربیت معلم نمی تواند پاسخ گوی نیاز معلمان برای مواجهه با پیچیدگی های موقعیت های واقعی تدریس باشد. بنابراین در دهه ی گذشته هم زمان با رشد تحقیقات در مورد تفکّر معلّم و با ارج گذاری فزاینده به نظریه های عملی معلمان کارگزار فکور به عنوان اندیشه ای جدید در تربیت معلم مطرح شد.

کلمات کلیدی

, تخصص پژوهشی, معلم, تحول بنیادین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041533,
author = {اکرمی, رابعه and کارشکی, حسین and کرمی, مرتضی},
title = {بررسی تخصص پژوهش معلمان: گامی در جهت سند تحول بنیادین},
booktitle = {همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش},
year = {2014},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {تخصص پژوهشی، معلم، تحول بنیادین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تخصص پژوهش معلمان: گامی در جهت سند تحول بنیادین
%A اکرمی, رابعه
%A کارشکی, حسین
%A کرمی, مرتضی
%J همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
%D 2014

[Download]