ایلام مهد کشاورزی باستان فرصتها و توانمندیها , 2014-05-20

عنوان : ( بررسی تناسب کشاورزی بوم سازگار (زیستی) در استان ایلام )

نویسندگان: لیلا جعفری , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید مواد غذایی در دهه های آتی برای تغذیه جمعیت روز افزون جهان امری پیچیده و دشوار بوده که با وجود دستاوردهای فراوان در جهت تولید مواد غذایی بخش عمده ای از جمعیت جهان با سوء تغذیه مواجه هستند. این دستاوردها صرفا در جهت تولید بوده و سایر خدمات اکوسیستمی را از نظر دور داشته است. از سوی دیگر مشکلات ناشی از فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک، روشهای نامناسب آبیاری و بالاخره استفاده بی رویه از نهاده هاباعث فرسایش ژنتیکی و کاهش تنوع زیستی شده و در نتیجه چالشهای زیست محیطی زیادی را فراروی انسان قرار داده است . در این راستا لازم است با نگرشی نوین نوعی تجدید نظر در فعالیتهای کشاورزی صورت گرفته و عملیات کشاورزی بر مبنای اصول بوم شناسی اجرا شود.در این صورت به تولید غذا به صورت زنجیره ای طولانی نگریسته شده و در آن جنبه های اقتصادی- اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و اخلاقی به صورت همه جانبه مورد توجه است. حصول پایداری تولید، فرایندی طولانی مدت است که ابتدا با کاهش مصرف نهاده های پرهزینه و در نتیجه کاهش خسارت به محیط زیست شروع شده و در ادامه با افزایش کارایی نهاده ها و جایگزینی روشها استحکام یافته و در نهایت با طراحی مجدد بوم نظامهایی پایدار با کارکردهای مختلف به اتمام می رسد. کشاورزی مبتنی بر بکارگیری مواد آلی و بدون مصرف مواد شیمیایی یا بعبارتی کشاورزی زیستی از جمله طراحیهای جایگزین و پایدار است که در مقابل کشاورزی فشرده و خصوصا پر مصرف نیتروژن ظهور یافته است.در کشاورزی زیستی، تنوع و فعالیت زیستی خاک ارتقاء یافته و نظامهای تولید مبتنی بر استانداردهای خاص و با هدف توسعه بوم نظام هایی است که از نظر اجتماعی،اقتصادی و اکولوژیکی پایدار باشد.با توجه به اینکه ساختار کشاورزی در استان ایلام مبتنی بر کشاورزی خرده پا میباشد بنظر میرسد نظامهای کشاورزی بوم سازگار و بویژه کشاورزی زیستی بتواند گزینه مناسبی برای این استان باشد. در این مقاله سعی شده است تناسب کشاورزی زیستی یا ارگانیک برای شرایط استان ایلام مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, چالش زیست محیطی, خدمات اکوسیستم, کشاورزی زیستی, کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041562,
author = {جعفری, لیلا and خرم دل, سرور},
title = {بررسی تناسب کشاورزی بوم سازگار (زیستی) در استان ایلام},
booktitle = {ایلام مهد کشاورزی باستان فرصتها و توانمندیها},
year = {2014},
location = {ایلام, ايران},
keywords = {تنوع زیستی، چالش زیست محیطی، خدمات اکوسیستم، کشاورزی زیستی، کشاورزی فشرده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تناسب کشاورزی بوم سازگار (زیستی) در استان ایلام
%A جعفری, لیلا
%A خرم دل, سرور
%J ایلام مهد کشاورزی باستان فرصتها و توانمندیها
%D 2014

[Download]