کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک , 2014-04-22

عنوان : ( بررسی اثر تنشهای پسماند بر فاکتور شدت تنش در اطراف سوراخ کارسرد شده در آلیاژ Al.3003 )

نویسندگان: محسن امیرفخریان , خلیل فرهنگ دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی اثر تنش های پسماند بر فاکتور شدت تنش در اطراف سوراخ های کارسرد شده در آلیاژ آلومینیوم 3003 پرداخته ایم. بدین منظور سه نمونه آزمایشگاهی جهت بررسی نیروی وارد شده به مرغک، در طول مدت ورود به سوراخ تا زمان خروج کامل از آن تهیه و مورد آزمایش قرار گرفته اند. برای مدلسازی از آنالیز سه بعدی در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس استفاده شده است. جهت بدست آوردن فاکتور شدت تنش، از روش کرنش سنج منفرد در آنالیز استفاده کرده ایم. نشان داده ایم که توزیع تنش متفاوتی بر روی سطوح داخلی و خارجی نمونه وجود دارد و باید از آنالیز دو بعدی اجتناب نمود. این توزیع متفاوت، جبهه ترک P شکل را ایجاد می کند، که نشان دهنده ی نرخ رشد متفاوت بر روی سطوح داخلی و خارجی است. سه مدل متفاوت با مقادیر انبساط مختلف در نظر گرفته شده و تاثیرات آنها بر روی فاکتور شدت تنش، مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین اثر اصطکاک بر توزیع تنش های پسماند، مطالعه شده است.

کلمات کلیدی

, تنش پسماند, فاکتور شدت تنش, کارسرد, J انتگرال, کرنش سنج منفرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041576,
author = {امیرفخریان, محسن and فرهنگ دوست, خلیل},
title = {بررسی اثر تنشهای پسماند بر فاکتور شدت تنش در اطراف سوراخ کارسرد شده در آلیاژ Al.3003},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تنش پسماند- فاکتور شدت تنش- کارسرد- J انتگرال- کرنش سنج منفرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تنشهای پسماند بر فاکتور شدت تنش در اطراف سوراخ کارسرد شده در آلیاژ Al.3003
%A امیرفخریان, محسن
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2014

[Download]