هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی- اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران , 2014-05-07

عنوان : ( بررسی آموزه های اقتصادی صحیفه سجادیه )

نویسندگان: مصطفی کریم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صحیفه سجادیه از ارزنده ترین آثار اسلامی است و شامل پنجاه و چهار دعا می باشد که مشتمل بر دقیق ترین مسایل توحیدی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و بدان زبور آل محمد (ص) نیز می گویند. این صحیفه، برجسته ترین کتاب در خصوص دعا و نیایش است و هیچ کتابی که تمام آن به زبان ستایش و پرستش باشد، همپایه و همسنگ آن نیست. هدف اصلی پژوهش حاضر ارایه دعاهای ارزشمند امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه در زمینه علم اقتصاد می-باشد. برای نیل به هدف مزبور ابتدا مطالب اقتصادی که در دعا های مختلف پنجاه و چهار گانه وجود داشت انتخاب گردید و سپس این مفاهیم در ذیل عناوین مالکیت حقیقی خدا؛ فقر و لزوم حمایت از فقرا؛ روزی رسانی خدا، نعمت های خدا دادی و خزانه پایان ناپذیر او؛ اقتصاد، صرفه جویی و نفی اسراف و اتلاف؛ کار و کسب روزی حلال و قناعت و نفی حرص و طمع، طبقه بندی گردید.

کلمات کلیدی

, صحیفه سجادیه, اقتصاد, مالکیت, روزی حلال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041577,
author = {کریم زاده, مصطفی},
title = {بررسی آموزه های اقتصادی صحیفه سجادیه},
booktitle = {هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی- اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {صحیفه سجادیه، اقتصاد، مالکیت، روزی حلال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آموزه های اقتصادی صحیفه سجادیه
%A کریم زاده, مصطفی
%J هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی- اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران
%D 2014

[Download]