پنجمین همایش مجازی بین اللملی تحولات جدید ایران و جهان , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی تاثیر ظرفیت های ژئوپلیتکی بر رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی سال های 1384- 1388 1384 )

نویسندگان: وحید سینائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضمن توجه به پیشینه سیاست نگاه به شرق تداوم این سیاست در دوران جمهوری اسلامی بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, ژئوپلیتیک, سیاست نگاه به شرق, سیاست خارجی دولت نهم, منافع ملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041585,
author = {سینائی, وحید},
title = {بررسی تاثیر ظرفیت های ژئوپلیتکی بر رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی سال های 1384- 1388 1384},
booktitle = {پنجمین همایش مجازی بین اللملی تحولات جدید ایران و جهان},
year = {2013},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {ژئوپلیتیک، سیاست نگاه به شرق، سیاست خارجی دولت نهم، منافع ملی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ظرفیت های ژئوپلیتکی بر رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی سال های 1384- 1388 1384
%A سینائی, وحید
%J پنجمین همایش مجازی بین اللملی تحولات جدید ایران و جهان
%D 2013

[Download]