چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب , 2014-02-25

عنوان : ( استفاده از روش استاندارد تحلیل عدم قطعیت در اندازه گیری خروجی های آزمون جریان گردابی به منظور تعیین عمق لایه سخت شده )

نویسندگان: سعید کهربائی , مژگان انسان , علیرضا صاحب علم , محسن باقری , مهرداد کاشفی تربتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از تحلیل عدم قطعیت می توان با شناسایی منابع اصلی خطا، میزان تاثیر آنها بر نتیجه آزمون را مشخص کرد و احتمال تصمیم گیری غلط را کاهش داد. در این پژوهش، از روش استاندارد تحلیل عدم قطعیت در اندازه گیری خروجی های آزمون جریان گردابی جهت تعیین عمق لایه سخت شده قطعات فولادی استفاده شده است. به منظور انجام این تحلیل، در ابتدا معادله کاهش داده های مربوط به امپدانس در سیگنال های آزمون جریان گردابی، تشکیل شد. در این بررسی آزمون های مخرب و غیرمخرب بر روی هفت فولاد CK45 با عمق های سخت شده متفاوت که تحت عملیات سخت کاری القائی قرار گرفته اند، انجام شد. آزمون مخرب شامل میکروسختی سنجی به منظور دستیابی به عمق سخت شده واقعی انجام شد. با انجام و تکرار آزمون غیرمخرب جریان گردابی، میزان عدم قطعیت اتفاقی این روش برای هریک از پارامترهای انداز گیری شده بدست آمد. عدم قطعیت سیستماتیک هر یک از پارامترها نیز با توجه به مشخصات مربوط به سازندگان تجهیزات و گواهی های کالیبراسیون بدست آمد. در نهایت از استانداردهای تحلیل سیستم های اندازه گیری، عدم قطعیت های اتفاقی و سیستماتیک کلی سیستم محاسبه و بر اساس آن عدم قطعیت اندازه گیری عمق لایه سخت شده محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده دقت بالای روش غیرمخرب جریان گردابی در تعیین عمق لایه سخت شده می باشد.

کلمات کلیدی

, تحلیل عدم قطعیت, آزمون جریان گردابی, اختلاف فاز, امپدانس کویل, عمق سخت شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041586,
author = {سعید کهربائی and مژگان انسان and علیرضا صاحب علم and محسن باقری and کاشفی تربتی, مهرداد},
title = {استفاده از روش استاندارد تحلیل عدم قطعیت در اندازه گیری خروجی های آزمون جریان گردابی به منظور تعیین عمق لایه سخت شده},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تحلیل عدم قطعیت، آزمون جریان گردابی، اختلاف فاز، امپدانس کویل، عمق سخت شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روش استاندارد تحلیل عدم قطعیت در اندازه گیری خروجی های آزمون جریان گردابی به منظور تعیین عمق لایه سخت شده
%A سعید کهربائی
%A مژگان انسان
%A علیرضا صاحب علم
%A محسن باقری
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%J چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
%D 2014

[Download]