چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب , 2014-02-25

عنوان : ( بهره گیری از روش غیرمخرب بارک هاوزن در شناسایی تغییرات ریزساختاری در سطح و عمق فولادهای کربن زدایی شده )

نویسندگان: سعید کهربایی , مهرداد کاشفی تربتی , ، علیرضا صاحب علم , میلاد حجتی , مرجان طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مشخصه یابی مواد با استفاده از سیگنال های بارک هاوزن، از تغییرات مشخصه های پیک های الکتریکی ایجاد شده ناشی از آزاد سازی دیواره حوزه های مغناطیسی یک ماده فرومغناطیس که تحت یک میدان مغناطیسی خارجی قرار گرفته است، استفاده می-شود. در پژوهش حاضر، پتانسیل این روش در شناسایی تغییرات ریزساختاری در سطح و قسمت های داخلی نمونه های کربن زدایی شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور ایجاد نمونه هایی با عمق های متفاوت از لایه کربن زدایی، دو گروه از فولاد CK45 در دمای 900 درجه سانتیگراد برای مدت زمان های متفاوت قرار گرفته و سپس با اعمال شرایط متفاوت، هر گروه از نمونه ها تحت دو عملیات حرارتی نرماله و کوئنچ قرار گرفتند. تغییرات پارامترهای مربوط به سیگنال های بارک هاوزن (ارتفاع و موقعیت پیک) در نمونه ها با عمق های متفاوت، ارتباطی منطقی با نتایج حاصل از روشهای مخرب متالوگرافی و میکروسختی سنجی را نشان می دهد. این امر گواهی بر کارامدی این روش غیر مخرب در شناسایی وقوع پدیده کربن زدایی در قطعات فولادی و همچنین تعیین ضخامت لایه کربن زدایی با استفاده از روش غیرمخرب پیشنهادی می باشد.

کلمات کلیدی

, عمق لایه کربن زدایی, سیگنال های بارک هاوزن, موقعیت پیک, ارتفاع پیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041587,
author = {سعید کهربایی and کاشفی تربتی, مهرداد and ، علیرضا صاحب علم and حجتی, میلاد and مرجان طهماسبی},
title = {بهره گیری از روش غیرمخرب بارک هاوزن در شناسایی تغییرات ریزساختاری در سطح و عمق فولادهای کربن زدایی شده},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {عمق لایه کربن زدایی، سیگنال های بارک هاوزن، موقعیت پیک، ارتفاع پیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره گیری از روش غیرمخرب بارک هاوزن در شناسایی تغییرات ریزساختاری در سطح و عمق فولادهای کربن زدایی شده
%A سعید کهربایی
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A ، علیرضا صاحب علم
%A حجتی, میلاد
%A مرجان طهماسبی
%J چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب
%D 2014

[Download]