مجموعه همایش های مدیریت بهداشت دام دانشگاه شیراز - همایش یکم - پیشگیری از تب شیر: دستاوردها، نو آوری ها و محدودیت ها , 2014-04-30

عنوان : ( ارزیابی اولتراسونوگرافی عقده های لنفاوی فوق پستانی در گله بزهای شیری سانن و ارتباط آن با وقوع ورم پستان )

نویسندگان: مسعود قائم مقامی , مسعود رجبیون , بابک خرمیان طوسی , عباسعلی ناصریان , محمد عزیز زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل ضررهای اقتصادی ناشی از بیماریهای غدد پستانی در نشخوارکنندگان، تشخیص سریع و دقیق این بیماری‌ها اهمیت زیادی دارد. به این دلیل لازم است برای بررسی غدد پستانی از تکنیک‌های جدید، دقیق و سریع مثل سونوگرافی استفاده شود. مزیت اصلی و مهم استفاده از سونوگرافی، غیر تهاجمی بودن و توانایی بررسی ساختارهای مختلف غدد پستانی می‌باشد. این مطالعه در گله‌ی شیری بزهای سانن واقع در ایستگاه دامپروری دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این مطالعه سونوگرافی عقده‌های لنفاوی فوق‌پستانی به وسیله‌ی پروب خطی و با فرکانس 10 مگاهرتز انجام شد و از هر کارتیه به صورت استریل نمونه‌ی شیر جهت کشت باکتریایی و شمارش سلول‌های سوماتیک اخذ گردید. نتایج بررسی نشان داد که بین تعداد سلول‌های سوماتیک با اندازه عقده‌های لنفاوی فوق‌پستانی ارتباط معنیداری وجود ندارد، مقایسه سایز عقده‌های لنفاوی در کارتیه‌های عفونی با غیرعفونی از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را نشان نمیدهد. همچنین بین سن بزها و سایز(شامل عرض ، طول و محیط) عقده‌های لنفاوی فوق‌پستانی اختلاف معنیداری وجود داشت.

کلمات کلیدی

, عقده لنفاوی فوق پستانی , ورم پستان , سونوگرافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041589,
author = {قائم مقامی, مسعود and رجبیون, مسعود and خرمیان طوسی, بابک and ناصریان, عباسعلی and عزیز زاده, محمد},
title = {ارزیابی اولتراسونوگرافی عقده های لنفاوی فوق پستانی در گله بزهای شیری سانن و ارتباط آن با وقوع ورم پستان},
booktitle = {مجموعه همایش های مدیریت بهداشت دام دانشگاه شیراز - همایش یکم - پیشگیری از تب شیر: دستاوردها، نو آوری ها و محدودیت ها},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {عقده لنفاوی فوق پستانی - ورم پستان - سونوگرافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اولتراسونوگرافی عقده های لنفاوی فوق پستانی در گله بزهای شیری سانن و ارتباط آن با وقوع ورم پستان
%A قائم مقامی, مسعود
%A رجبیون, مسعود
%A خرمیان طوسی, بابک
%A ناصریان, عباسعلی
%A عزیز زاده, محمد
%J مجموعه همایش های مدیریت بهداشت دام دانشگاه شیراز - همایش یکم - پیشگیری از تب شیر: دستاوردها، نو آوری ها و محدودیت ها
%D 2014

[Download]