همایش ملی ایلام، مهد کشاورزی باستان فرصتها و توانمندیها (دیروز، امروز و فردا) , 2014-05-20

عنوان : ( بررسی بیلان کربن و اندازه گیری میزان انتشار دی اکسید کربن از سطح خاک در سیستم بدون خاکورزی )

نویسندگان: یاسر علی زاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , احسان اله زیدعلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میزان ماده آلی خاک به طور مستقیم حاصل از اختلاف بین کربن ورودی حاصل زا بیوماس گیاهان و کربن خروجی از طرق مختلف از جمله تنفس خاک می باشد. به منظور بررسی اثر نگهداری اثر بقایا در خاک بر میزان انتشار دی اکسید کربن و بیلان کربن خاک، آزمایشی در دو سال 1389 و 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با 5 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید.

کلمات کلیدی

, بیلان کربن, انتشار دی اکسید کربن, دمای خاک, روش محفظه بسته, مالچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041597,
author = {علی زاده, یاسر and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and زیدعلی, احسان اله},
title = {بررسی بیلان کربن و اندازه گیری میزان انتشار دی اکسید کربن از سطح خاک در سیستم بدون خاکورزی},
booktitle = {همایش ملی ایلام، مهد کشاورزی باستان فرصتها و توانمندیها (دیروز، امروز و فردا)},
year = {2014},
location = {ایلام, ايران},
keywords = {بیلان کربن، انتشار دی اکسید کربن، دمای خاک، روش محفظه بسته، مالچ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیلان کربن و اندازه گیری میزان انتشار دی اکسید کربن از سطح خاک در سیستم بدون خاکورزی
%A علی زاده, یاسر
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A زیدعلی, احسان اله
%J همایش ملی ایلام، مهد کشاورزی باستان فرصتها و توانمندیها (دیروز، امروز و فردا)
%D 2014

[Download]