بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20

عنوان : ( استفاده از روش‌های کانتور فعال برای تشخیص خودکار لایه‌های شبکیه در تصاویر OCT )

نویسندگان: فاطمه فعال حسینی مظلوم , حمیدرضا پوررضا , مهدی سعادتمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله روش جدیدی را برای تقطیع لایه‌های شبکیه در تصویر OCT بیان می‌کند، که نقش مهمی را در درمان بیماری‌های چشمی ایفا می‌کند. در این روش ابتدا مرز لایه‌های RNFL و RPE با استفاده از تکنیک‌های پیش‌پردازش تعیین می‌شود. سپس مرزهای بدست آمده به عنوان مرز اولیه در روش کانتور فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد تا لایه‌های HNFL ONFL در تصویر OCT بدست آید. الگوریتم پیشنهادی برای استخراج مرزها دقت خطای میانگین برابر با 4.18±10 بدست آورده است.

کلمات کلیدی

, تقطیع تصاویر OCT, کانتورهای فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041608,
author = {فعال حسینی مظلوم, فاطمه and پوررضا, حمیدرضا and سعادتمند, مهدی},
title = {استفاده از روش‌های کانتور فعال برای تشخیص خودکار لایه‌های شبکیه در تصاویر OCT},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تقطیع تصاویر OCT، کانتورهای فعال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روش‌های کانتور فعال برای تشخیص خودکار لایه‌های شبکیه در تصاویر OCT
%A فعال حسینی مظلوم, فاطمه
%A پوررضا, حمیدرضا
%A سعادتمند, مهدی
%J بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2014

[Download]