دومین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی , 2014-03-12

عنوان : ( مطالعه شواهد سیلابهای دیرینه در حوضه رودخانه درونگیر (شاخه شاهرگ) و کاربرد آن در برآورد ریسک سیلاب )

نویسندگان: سیدرضا حسین زاده , محمد خانه باد , سیده بهاره برومنددانش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه شواهد سیلابهای دیرینه در حوضه رودخانه درونگیر (شاخه شاهرگ) و کاربرد آن در برآورد ریسک سیلاب

کلمات کلیدی

, شواهد سیلابهای دیرینه, حوضه رودخانه درونگیر, برآورد ریسک سیلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041636,
author = {حسین زاده, سیدرضا and خانه باد, محمد and برومنددانش, سیده بهاره},
title = {مطالعه شواهد سیلابهای دیرینه در حوضه رودخانه درونگیر (شاخه شاهرگ) و کاربرد آن در برآورد ریسک سیلاب},
booktitle = {دومین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شواهد سیلابهای دیرینه، حوضه رودخانه درونگیر، برآورد ریسک سیلاب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه شواهد سیلابهای دیرینه در حوضه رودخانه درونگیر (شاخه شاهرگ) و کاربرد آن در برآورد ریسک سیلاب
%A حسین زاده, سیدرضا
%A خانه باد, محمد
%A برومنددانش, سیده بهاره
%J دومین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
%D 2014

[Download]