دومین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی , 2014-03-12

عنوان : ( مکانیابی و احداث سازه های هیدرولیکی بر مبنای نتایج مطالعات پالئوسیلاب (نمونه موردی: رودخانه کلات خراسان رضوی) )

نویسندگان: سیدرضا حسین زاده , محمد خانه باد , عذرا خسروی چنار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکانیابی و احداث سازه های هیدرولیکی بر مبنای نتایج مطالعات پالئوسیلاب (نمونه موردی: رودخانه کلات خراسان رضوی)

کلمات کلیدی

, سازه های هیدرولیکی, مطالعات پالئوسیلاب, رودخانه کلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041639,
author = {حسین زاده, سیدرضا and خانه باد, محمد and خسروی چنار, عذرا},
title = {مکانیابی و احداث سازه های هیدرولیکی بر مبنای نتایج مطالعات پالئوسیلاب (نمونه موردی: رودخانه کلات خراسان رضوی)},
booktitle = {دومین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازه های هیدرولیکی، مطالعات پالئوسیلاب، رودخانه کلات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیابی و احداث سازه های هیدرولیکی بر مبنای نتایج مطالعات پالئوسیلاب (نمونه موردی: رودخانه کلات خراسان رضوی)
%A حسین زاده, سیدرضا
%A خانه باد, محمد
%A خسروی چنار, عذرا
%J دومین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
%D 2014

[Download]