پژوهشنامه مرکز تحقیقات استراتژیک, دوره (5), شماره (89), سال (2011-12) , صفحات (9-26)

عنوان : ( بررسی بایستگی‌های تدوین سیاست ملی اطّلاع‌رسانی در ایران )

نویسندگان: محسن خلیلی , مجتبی کفاشان کاخکی , مجتبی کفاشان کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تدوین سیاست های اطلاع رسانی از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, سیاست ملی اطلاع رسانی, توسعه ملی, نظام ملی اطلاع رسانی, کشورهای درحال توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041645,
author = {خلیلی, محسن and کفاشان کاخکی, مجتبی and کفاشان کاخکی, مجتبی},
title = {بررسی بایستگی‌های تدوین سیاست ملی اطّلاع‌رسانی در ایران},
journal = {پژوهشنامه مرکز تحقیقات استراتژیک},
year = {2011},
volume = {5},
number = {89},
month = {December},
issn = {****-0172},
pages = {9--26},
numpages = {17},
keywords = {سیاست ملی اطلاع رسانی، توسعه ملی، نظام ملی اطلاع رسانی، کشورهای درحال توسعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بایستگی‌های تدوین سیاست ملی اطّلاع‌رسانی در ایران
%A خلیلی, محسن
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%J پژوهشنامه مرکز تحقیقات استراتژیک
%@ ****-0172
%D 2011

[Download]