حدیث پژوهی, دوره (7), شماره (14), سال (2016-1) , صفحات (79-98)

عنوان : ( رمز گشایی حدیث آموزش قرآن در آخرت )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , میکائیل باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برخی منابع حدیثی شیعه، احادیثی به چشم می خورد ، مبنی بر این که بهشت دارای درجاتی به تعداد آیه های قرآن است، و به قاری قرآن گفته می شود : « بخوان و بالابرو». حدیثی از امام موسی بن جعفر(ع) نقل شده که : « ... هرکدام از دوستان و شیعیان ما که از دنیا برود، اگر قرآن را به نیکی نداند در قبر به او آموزش داده می شود... » به فرض صحت صدور این روایت وروایات مرتبط با درجات بهشت و ترفیع درجات قاری قرآن در قیامت، می توان گفت: مسلمانان در قیامت به دو گروه تقسیم شده اند: افرادی که در دنیا قرآن را به خوبی یاد گرفته، خوانده و دستورات آن را به کار بسته اند که این گروه، زمینه صعود در درجات بهشت را برای خود در دنیا فراهم نموده اند و گروهی از مسلمانان که تمام توانشان را در این زمینه صرف نموده ولی به دلایلی از جمله: کوتاهی عمر، نبود امکانات، نداشتن استعداد کافی و... نتوانسته اند قرآن را فراگرفته و به دستورات آن عمل نمایند. در قبر به آن ها آموزش داده می شود. بر اساس این روایت به خاطر محروم نشدن این گروه از درجات بالاتر در بهشت در عالم برزخ امکان تعلیم وآموزش برای این افراد فراهم است تا به معارف ناب قرآنی دست یابند، سپس به آن ها گفته می شود با خواندن قرآن به درجات بالاتر صعود کنند.

کلمات کلیدی

, آموزش قرآن در قبر , قرائت قرآن – درجات بهشت – تکامل برزخی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041664,
author = {پیروزفر, سهیلا and باقری, میکائیل},
title = {رمز گشایی حدیث آموزش قرآن در آخرت},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {14},
month = {January},
issn = {2008-6547},
pages = {79--98},
numpages = {19},
keywords = {آموزش قرآن در قبر - قرائت قرآن – درجات بهشت – تکامل برزخی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رمز گشایی حدیث آموزش قرآن در آخرت
%A پیروزفر, سهیلا
%A باقری, میکائیل
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2016

[Download]