اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی , 2014-05-07

عنوان : ( ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی )

نویسندگان: محمدعلی پیرایش , حمیده رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با استفاده از فرصتی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت انجام ارزیابی درونی در اختیار گروههای آموزشی قرار داده و با هدف استقرار نظام بهبود مستمر، طرح ارزیابی درونی در یک گروه آموزشی مهندسی انجام شده است. انجام این طرح می تواند ساختار منسجمی به اهداف، خط مشی ها و برنامههای گروه بدهد. همچنین نتایج این ارزیابی می تواند اطلاعات مفیدی برای مدیریت گروه و اعضای هیأت علمی جهت برنامهریزی فعالیتهای خود در جهت اهداف و سیاستهای گروه تأمین نماید. به منظور اجرای طرح ارزیابی درونی، کمیته ارزیابی درونی گروه شامل اعضای هیات علمی گروه تشکیل گردیده است. عوامل، ملاکها و نشانگرهای ارزیابی و ضابطه قضاوت هر یک از نشانگرها، پس از تدوین توسط کمیته ارزیابی درونی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته اند. مطلوبیت هر یک از عوامل، ملاکها و نشانگرها با سه سطح نامطلوب، نسبتا مطلوب و مطلوب تعیین میشود. با جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها مطلوبیت هر یک از نشانگرها مشخص می شود. نشانگرهایی که در سطح نامطلوب هستند به عنوان نقاط ضعف گروه شناخته شده و راهکارهایی برای رفع آنها پیشنهاد میشود. در مجموع وضعیت گروه آزمون در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد. تازه تاسیس بودن گروه را میتوان دلیل عمده عدم مطلوبیت وضعیت گروه دانست. با پیشنهادات انجام شده و زمانبندی اجرای آنها پیش بینی میشود تا 5/2 سال آینده وضعیت گروه به سطح مطلوب برسد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی درونی, گروه آموزشی, ارزیابی نظام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041667,
author = {پیرایش, محمدعلی and رضوی, حمیده },
title = {ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی درونی، گروه آموزشی، ارزیابی نظام یافته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی
%A پیرایش, محمدعلی
%A رضوی, حمیده
%J اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی
%D 2014

[Download]