Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management , 2014-06-26

عنوان : ( ارزیابی و مقایسه المان های اقتصادی و پارامترهای فنی HSR و تاثیر این خطوط بر سایر مدهای حمل و نقلی در کشورهای اروپایی و آسیایی )

نویسندگان: راحیل مقیمی , روزبه شاد , مجید سالاری , علی مسگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حمل و نقل سریع السیر ریلی یکی از مهمترین و جدید ترین مدهای حمل و نقلی ایمن است که به عنوان مکانیسم بسیار کارآمد در زمینه حمل و نقل درون شهری و برون شهری در کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه شناخته و استفاده می شود. شیوه حمل و نقلی مذکور با توجه به مواردی نظیر: وابستگی شدید بخش حمل و نقل ریلی کشور به سوخت های فسیلی و آلایندگی زیاد این نوع سوخت ها، سرعت پایین حمل و نقل ریلی و آلودگی صوتی ناشی از مدهای حمل و نقلی موجود، به عنوان گزینه ای مناسب در توسعه پایدار مطرح می باشد. از این رو بررسی پارامترهای موثر بر سیستم قطارهای سریع السیر و نحوه عملکرد آن ها به منظور دستیابی به نتیجه ای کارآمد، اجتناب ناپذیر است. این مقاله با تعریف شبکه سریع السیر ریلی، پروژه های HSR(خطوط ریلی سریع السیر) در کشور های مختلف را ارزیابی نموده و نقاط قوت و ضعف مدل های گوناگون را شناسایی می کند. سپس مزایا و برتری این شبکه نسبت به سایر روش های حمل و نقل مطرح می گردد. از جمله مزایای استفاده از این سیستم در مقایسه با سایر مدهای حمل و نقلی می توان به آلودگی کمتر محیط زیست، راحتی و سهولت در سفر، اشتغال زایی، رشد اقتصادی و ایمنی بیشتر اشاره کرد. این مقاله با بررسی پروژه های مختلف، هزینه های ساخت، نگهداری، هزینه های زیست محیطی و ترافیک مسافری را پیش بینی کرده و تاثیر خطوط مذکور بر بازار حمل و نقل بین شهری را مورد بررسی قرار می دهد که در نتیجه آن، پیوستگی این شبکه با سایر روش های حمل و نقل به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در جذب سفر مطرح می شود. همچنین نتایج تحلیلی تغییر میزان تقاضا برای استفاده از این شبکه در کشورهای مختلف نشان می دهند که در بیست سال اول راه اندازی، تقاضای سفر با قطارهای سریع السیر در آسیا با شیب زیادی افزایش یافته و در نهایت به یک روند ثابت ختم می گردد. بررسی میزان تقاضا در اروپا نیز نتایج به دست آمده در بیست سال اول راه اندازی این خطوط را تایید می نماید و می توان نتایج حاصل را در برنامه ریزی برای ساخت این خطوط مد نظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, خطوط راه آهن سریع السیر, توسعه پایدار, پارامترهای اقتصادی, مد های حمل و نقل, محیط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041669,
author = {مقیمی, راحیل and شاد, روزبه and مجید سالاری and مسگر, علی},
title = {ارزیابی و مقایسه المان های اقتصادی و پارامترهای فنی HSR و تاثیر این خطوط بر سایر مدهای حمل و نقلی در کشورهای اروپایی و آسیایی},
booktitle = {Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {خطوط راه آهن سریع السیر، توسعه پایدار، پارامترهای اقتصادی، مد های حمل و نقل، محیط زیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی و مقایسه المان های اقتصادی و پارامترهای فنی HSR و تاثیر این خطوط بر سایر مدهای حمل و نقلی در کشورهای اروپایی و آسیایی
%A مقیمی, راحیل
%A شاد, روزبه
%A مجید سالاری
%A مسگر, علی
%J Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management
%D 2014

[Download]