پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , 2014-05-21

عنوان : ( بررسی انتقادی دیدگاه ارتباطی دل مشغولی نادینگز در اخلاق با تاکید بر کتاب مفاتیح الحیات علامه جوادی آملی )

نویسندگان: ابوالفضل غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت تربیت اخلاقی از دید صاحب نظران تربیتی پوشیده نیست و همچنین توانائی انسان در پذیرش هر نوع دستور تربیتی نیز ویژگی غیر قابل انکار فطرت و سرشت آدمی است (گوتک، 1382: 75) ضرورت این تحقیق دراین نهفته است که از یک طرف نظریه ارتباطی نادینگز در سالهای اخیر در حوزه تربیت اخلاقی به طور چشم گیری مطرح شده است و اکنون مورد توجه اندیشمندان و برنامه ریزان تعلیم و تربیت قرار گرفته و مقالات متعددی در این زمینه نوشته شده است؛ و از سوی دیگر دیدگاه ارتباطی دینی، علی رغم گستردگی و جامعیت و نیز برخی تفاوت های بنیادی با نگاه فمینیستی نادینگز، کم تر مورد توجه قرار قرار گرفته است. در نگارش این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، این هدف دنبال می شود که نقاط تشابه و تفاوت نظریه ارتباطی دینی با تاکید بر کتاب مفاتیح الحیات جوادی آملی بیان و سپس از این حیث دلالتهایی برای تربیت اخلاقی استنباط شود.

کلمات کلیدی

, اخلاق , نظریه دل مشغولی, نادینگز , مفاتیح الحیات, علامه جوادی آملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041683,
author = {غفاری, ابوالفضل},
title = {بررسی انتقادی دیدگاه ارتباطی دل مشغولی نادینگز در اخلاق با تاکید بر کتاب مفاتیح الحیات علامه جوادی آملی},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اخلاق - نظریه دل مشغولی- نادینگز - مفاتیح الحیات- علامه جوادی آملی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی انتقادی دیدگاه ارتباطی دل مشغولی نادینگز در اخلاق با تاکید بر کتاب مفاتیح الحیات علامه جوادی آملی
%A غفاری, ابوالفضل
%J پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
%D 2014

[Download]