Interntional conference in green economics , 2014-05-12

عنوان : ( وضعیت فضای سبز برخی شهرهای شمالی ایران از نظر پوشش خاک و ارائه فضاهای سبز پایدار با استفاده از گونه های گیاهان پوششی بومی منطقه )

نویسندگان: فاطمه کاظمی , نازنین حسین پور شرف شاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضاهای سبز یکی از زیرساختارهای مهم شهری می باشند که می توانند بسیاری از مشکلات زیست محیطی از جمله مشکل فرسایش خاک را در سطح شهری کاهش دهند. فرسایش خاک، به دلیل شرایط اقلیمی خاص از جمله بارندگیهای فراوان و مکرر، یکی از عمده ترین مشکلات در شهرهای پرباران شمال ایران می باشد. بنابراین، معرفی و به کار بردن روش های کنترل فرسایش خاک میتواند باعث جلوگیری از زیان های اقتصادی و زیست محیطی مرتبط در این شهرها شود. فرسایش خاک باعث می شود تا خاک حاصلخیز و مفید از دسترس خارج شود و نیز باعث تخریب لایه های سطحی خاک می شود. استفاده از انواع خاکپوش های غیر زنده و خاکپوشهای زنده (گیاهان پوششی) یکی از راه های اساسی برای رفع این مشکل می باشد. گیاهان پوششی، گیاهانی دارای ارتفاع کوتاه و سریع الرشد و با عادت رشدی رونده و یا خزنده اند که عموما در مدت زمان کوتاهی، سطح خاک را می پوشانند و مانع فرسایش خاک می شوند. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضع موجود استفاده از گیاهان پوششی در فضاهای سبز شهری در مناطق مختلف شهرداری های دو شهر ساری و گرگان، مرکز دو استان شمالی مازندران و گلستان پرداخته شد. روش تحقیق در گام اول دریافت اطلاعات از طریق ارائه پرسشنامه در بین ناظرین و پیمان کاران فضای سبز این دو شهر بود. در گام دوم به روش مشاهده ای استفاده از گونه های گیاهان پوششی در برخی فضاهای سبز عمده این شهرها بررسی گردید. همچنین نظر به اهمیت استفاده از گونه های گیاهان پوششی بومی، این تحقیق به روش مطالعه کتابخانه ای به معرفی برخی گونه های گیاهان پوششی بومی این دو استان پرداخته است. همچنین، قابلیت این گیاهان از نظر ویژگیهای مورفولوژیکی، عادات رشدی، پراکنش جغرافیایی و نیز ویژگی های بصری و زیبایی شناسی به منظور استفاده در طراحی های کاشت در فضاهای سبز شهری مطرح گردید. این مقاله، فواید کاربردی برای متخصصین فضای سبز و محیط زیست شهری دارد.

کلمات کلیدی

, گیاهان پوششی, گیاهان بومی, فرسایش خاک, طراحی کاشت, مازندران, گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041698,
author = {کاظمی, فاطمه and نازنین حسین پور شرف شاده},
title = {وضعیت فضای سبز برخی شهرهای شمالی ایران از نظر پوشش خاک و ارائه فضاهای سبز پایدار با استفاده از گونه های گیاهان پوششی بومی منطقه},
booktitle = {Interntional conference in green economics},
year = {2014},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {گیاهان پوششی، گیاهان بومی، فرسایش خاک، طراحی کاشت، مازندران، گلستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T وضعیت فضای سبز برخی شهرهای شمالی ایران از نظر پوشش خاک و ارائه فضاهای سبز پایدار با استفاده از گونه های گیاهان پوششی بومی منطقه
%A کاظمی, فاطمه
%A نازنین حسین پور شرف شاده
%J Interntional conference in green economics
%D 2014

[Download]