هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2014-05-14

عنوان : ( توسعه پایدار از طریق بازیافت با تمرکز بر بهینه سازی شبکه )

نویسندگان: محمد اصغری , سلمان جامه ابریشمی , حمیدرضا کوشا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر طراحی شبکه لجستیک معکوس به علت تصویب قوانین جدید، رشد مفاهیم محیطی، افزایش حجم برگشت کالاهای استفاده شده و ... به عنوان یکی از اصول اساسی در دستیابی به پایداری شناخته شده است. در این حوزه تحقیقات بیشماری که روی برنامه ریزی استراتژیک و سیستم های لجستیک معکوس صورت گرفته بیانگر اهمیت رو به رشد مباحث محیطی است. در این مطالعه به منظور ارزیابی اثر پارامترهای اقتصادی و محیطی در بازیابی محصولات، توجه اصلی به جریان برگشت کالا در یک شبکه جمع آوری و بازیافت معطوف خواهد بود. بنابراین تلاش به تشریح یک رویکرد تازه در انتخاب ساختار مناسب برای بازیافت همراه با کاهش آلایندههای تولید شده حین انبارش، حمل و فرایندهای مختلف شده است.پیشنهاد این تحقیق یک مسأله بهینهسازی چندهدفه جهت بررسی وجوه مهم در طراحی و برنامهریزی یک زنجیره تامین پایدار است که به علت پیچیدگی و تفاوت در ماهیت اهداف ارائه شده، یک روش ابتکاری ترکیبی بر مبنای الگوریتم ژنتیک با مرتبسازی غیرغالب پیشنهاد و در نهایت نتایج آن بحث و تحلیل خواهد شد.

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار, بازیافت, لجستیک معکوس, بهینهسازی چندهدفه, الگوریتم ابتکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041704,
author = {محمد اصغری and سلمان جامه ابریشمی and کوشا, حمیدرضا},
title = {توسعه پایدار از طریق بازیافت با تمرکز بر بهینه سازی شبکه},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2014},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {توسعه پایدار، بازیافت، لجستیک معکوس، بهینهسازی چندهدفه، الگوریتم ابتکاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه پایدار از طریق بازیافت با تمرکز بر بهینه سازی شبکه
%A محمد اصغری
%A سلمان جامه ابریشمی
%A کوشا, حمیدرضا
%J هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2014

[Download]