کتاب قیم, دوره (5), شماره (12), سال (2015-9) , صفحات (171-194)

عنوان : ( پژوهشی پیرامون ابو عبدالرحمن سلمی و شخصیت رجالی وی )

نویسندگان: الهه شاه پسند , مرتضی ایروانی نجفی , صاحبعلی اکبری , سهیلا پیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابوعبدالرحمن از جمله اصحاب امیر مؤمنان است. بررسی وضعیت رجالی وی به عنوان یکی از مشاهیر قرائت در صدر اسلام و به دلیل حضورش در سند قرائت عاصم ، دارای اهمیت است این پژوهش با بهره گیری از داده های تاریخی ، رجالی و حدیثی به توصیف و تحلیل اخبار وارد شده در باره سلمی پرداخته است

کلمات کلیدی

, ابوعبدالرحمن سلمی, قرائت - معلم قرآن , جنگ صفین-عثمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041713,
author = {شاه پسند, الهه and ایروانی نجفی, مرتضی and اکبری, صاحبعلی and پیروزفر, سهیلا},
title = {پژوهشی پیرامون ابو عبدالرحمن سلمی و شخصیت رجالی وی},
journal = {کتاب قیم},
year = {2015},
volume = {5},
number = {12},
month = {September},
issn = {2251-6026},
pages = {171--194},
numpages = {23},
keywords = {ابوعبدالرحمن سلمی;قرائت - معلم قرآن ; جنگ صفین-عثمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی پیرامون ابو عبدالرحمن سلمی و شخصیت رجالی وی
%A شاه پسند, الهه
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%A اکبری, صاحبعلی
%A پیروزفر, سهیلا
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2015

[Download]