چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی , 2012-05-02

عنوان : ( An Investigation on the Effect of Execution of Boundary Elements on the )

نویسندگان: ابوذر جعفری , بهروز حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کی ازروشهای ساخت وسازکه درچند دهه اخیر رو به توسعه می باشد ساختمان سازی به روش قالب بندی درجاPermanent Shuttering System است این روش یک روش نیمه پیش ساخته جهت ساخت سازه های بتن ارمه است اساس این سیستم استفاده ازسازه بتن ارمه باربردرسقف و دیوار ساختمان و پارتیشنهای پلی استایرن مسلح سبک جهت تیغه های غیرباربر می باشد دراین سیستم دیوارها درداخل قالبی ازپانلهای پلی استایرن مسلح با مش های میلگرد بتن ریزی شده و قالب سقفها نیز ازپلی استایرن مسلح بصورت مجوف ساخته میشوند کل پانلهای دیواری سقفی و پارتیشن ها درکارخانه اماده و جهت نصب به محل اجرا حمل شده و پس از بتن ریزی درمحل کارگاه یک سازه بتن مسلح یکپارچه را تشکیل میدهد. دراین سازه ها اعضای قابی باربری نظیر تیر یا ستون وجود ندارند و باربری ثقلی و جانبی تنها به وسیله دیوارها انجام میشود. دراین مقاله منظور ازالمان های مرزی اجزایی درامتداد لبه دیواره هاست که با ارماتورهای طولی و عرضی تقویت میشوند و با اجرای این المان ها امکان محصور سازی بتن بوجود می آید.

کلمات کلیدی

, Performance based design, bearing wall system, concrete confining, modeling of nonlinear behavior
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041724,
author = {ابوذر جعفری and حسنی, بهروز},
title = {An Investigation on the Effect of Execution of Boundary Elements on the},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {Performance based design; bearing wall system; concrete confining; modeling of nonlinear behavior},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T An Investigation on the Effect of Execution of Boundary Elements on the
%A ابوذر جعفری
%A حسنی, بهروز
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
%D 2012

[Download]