بیست و دومین سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2014-04-22

عنوان : ( آنالیز عددی انتقال حرارت جابجائی مرکب سه بعدی بین استوانه های چرخان تحت نیروی مغناطیسی محوری )

نویسندگان: پیام ناصری , محمدامین رئوفی , اصغر برادران رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به مطالعه جریان و انتقال حرارت جابجائی توام آزاد و اجباری در سیال غیر قابل تراکم درون فضای حلقوی شکل بین دو استوانه هم مرکز افقی در حالت آرام با در نظر گرفتن شرایط مرزی وابسته به زمان برای هندسه های دو بعدی و سه بعدی با حضور نیروی محوری ناشی از اعمال میدان مغناطیسی پرداخته می شود. عامل پدید آورنده حرکت اجباری سیال درون هندسه مورد نظر چرخش استوانه ها بوده و وجود اختلاف دما بین دو استوانه داخلی و خارجی باعث جابجائی آزاد سیال است.

کلمات کلیدی

, جابجائی مرکب, سه بعدی, استوانه چرخان, نیروی مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041726,
author = {ناصری, پیام and رئوفی, محمدامین and برادران رحیمی, اصغر},
title = {آنالیز عددی انتقال حرارت جابجائی مرکب سه بعدی بین استوانه های چرخان تحت نیروی مغناطیسی محوری},
booktitle = {بیست و دومین سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {جابجائی مرکب- سه بعدی- استوانه چرخان- نیروی مغناطیسی محوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز عددی انتقال حرارت جابجائی مرکب سه بعدی بین استوانه های چرخان تحت نیروی مغناطیسی محوری
%A ناصری, پیام
%A رئوفی, محمدامین
%A برادران رحیمی, اصغر
%J بیست و دومین سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2014

[Download]