پنجمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز , 2013-12-10

عنوان : ( بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی فلزجوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش توپودری چهارسیمی لوله های فولادی API 5L-X65 )

نویسندگان: رسول پوریامنش , بهروز بیدختی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تأثیر تغییر ترکیب شیمیایی فلز پرکننده بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش زیرپودری چهارسیمی فولاد API 5L-X65 مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات بر روی نواحی فلزپایه، منطقه متأثر از حرارت و فلزجوش انجام شد. علیرغم تفاوت در میزان سیلیسیم، مولیبدن، تیتانیم و بر موجود در فلزهای پرکننده، محدوده مقادیر سختی برای نمونه های مختلف جوشکاری شده تقریباً یکسان بود. ترکیبی از فاز فریت با مورفولوژی های مختلف و ریزفازها در ریزساختار نمونه ها مشاهده شد. با این حال مقادیر انرژی ضربه بالاتر فلزجوش حاوی تیتانیم-بر حاکی از تأثیر مثبت تیتانیم و بر به وسیله توزیع آخال های کربونیتریدی تیتانیم و ترغیب جوانه زنی فریت سوزنی می باشد، به طوری که بیشترین مقدار فریت سوزنی در این نمونه به دست آمد.

کلمات کلیدی

, ترکیب شیمیایی, فلز پرکننده, ریزساختار, فولاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041733,
author = {رسول پوریامنش and بیدختی, بهروز},
title = {بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی فلزجوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش توپودری چهارسیمی لوله های فولادی API 5L-X65},
booktitle = {پنجمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ترکیب شیمیایی، فلز پرکننده، ریزساختار، فولاد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی فلزجوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش توپودری چهارسیمی لوله های فولادی API 5L-X65
%A رسول پوریامنش
%A بیدختی, بهروز
%J پنجمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
%D 2013

[Download]