کنگره ملی دانشجویی کجروی های اجتماعی , 2014-05-25

عنوان : ( تاثیر اعتیار بر تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان (مطالعه موردی کانون های اصلاح و تربیت استان های خراسان رضوی و شمالی) )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , حمیدرضا شیخ نظر سلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی نقش اعتیاد و سو مصرف موارد مخدر بر بازگشت به کانون های اصلاح و تربیت پرداخته است. جامعه آماری شامل ۱۱۵ نقر از مددجویان کانون های اصلاج و تربیت استان های خراسان رضوی و شمالی می باشد. داده ها به روش پیمایشی جمع آوری شده است. تبیین اعتیاد در این پژوهش در دو بعد نوجوانان بزهکار معتاد ( قبل از دستگیری و ورود به کانون اصلاح و تربیت و بعد از آزادی ) و همچنین وجود ودالدین معتاد آن ها مورد آزمون قرار گرفته است. پس از آزمون فرضیات تحقیق مشخص گردید که وجود والدین معتاد و سو مصرف نوجوانان بزهکار موجب بازگشت مجدد و تکرار جرم آن ها می گردد. می توان نتیجه گرفت که اعتیاد و سو مصرف مواد مخدر در شکل گیری بزهکاری نوجوانان و تداوم ارتکاب جرم ایشان نقش مهمی ایفا می کند.

کلمات کلیدی

, اعتیاد, یارگشت مجدد, جرم, ‌کانون اصلاح و تربیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041735,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and حمیدرضا شیخ نظر سلامی},
title = {تاثیر اعتیار بر تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان (مطالعه موردی کانون های اصلاح و تربیت استان های خراسان رضوی و شمالی)},
booktitle = {کنگره ملی دانشجویی کجروی های اجتماعی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اعتیاد، یارگشت مجدد، جرم،‌کانون اصلاح و تربیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اعتیار بر تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان (مطالعه موردی کانون های اصلاح و تربیت استان های خراسان رضوی و شمالی)
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A حمیدرضا شیخ نظر سلامی
%J کنگره ملی دانشجویی کجروی های اجتماعی
%D 2014

[Download]