بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20

عنوان : ( شبیه سازی الگوی رگزایی در تومور با روش کارآمد تفاضل محدود/ADI )

نویسندگان: مهدیه روغنی یزدی , نادیا نقوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تمرکز بر روی حل سیستم معادلات دیفرانسیل جزئی فرآیند رگزایی تومور با روش کارآمد تفاضل محدود/ADI می‌باشد. با استفاده از این روش ساختار معادلات در هر گام سادهتر می‌گردد و می‌توان آن‌ها را با استفاده از الگوریتم ماتریس سه قطری به راحتی حل نمود. با استفاده از حل همزمان این معادلات توزیع‌پذیری تراکم سلول‌های اندوتلیال به سمت تومور شبیه‌سازی‌ شده است. بعلاوه، در این مقاله اثر تغییرات پارامترهای کموتاکسیس و دیفیوژن بر فرآیند رگزایی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, رگزایی, تومور, روش تفاضل محدود, ADI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041754,
author = {روغنی یزدی, مهدیه and نقوی, نادیا},
title = {شبیه سازی الگوی رگزایی در تومور با روش کارآمد تفاضل محدود/ADI},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رگزایی، تومور، روش تفاضل محدود، ADI},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی الگوی رگزایی در تومور با روش کارآمد تفاضل محدود/ADI
%A روغنی یزدی, مهدیه
%A نقوی, نادیا
%J بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2014

[Download]