رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, دوره (4), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (1-18)

عنوان : ( رابطه ادراک از رفتار غیر اخلاقی و رفتار توانمندساز مدیران با اعتماد شناختی و عاطفی معلمین به آنان )

نویسندگان: سعید مرتضوی , زهرا محمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اعتماد به مدیر از جمله موضوعات محوری در مطالعات سازمانی و روابط متقابل بین افراد می باشد.در این راستا، این مقاله به پیش بینی بین تغییرات سطوح اعتماد معلمین از راه دو متغیر رفتار غیراخلاقی و رفتار توانمندساز مدیران می پردازد.

کلمات کلیدی

, اعتماد عاطفی به مدیر, اعتماد شناختی به مدیر, ادراک از رفتار غیراخلاقی مدیر, ادراک از رفتار توانمندساز مدیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041803,
author = {مرتضوی, سعید and محمدزاده, زهرا},
title = {رابطه ادراک از رفتار غیر اخلاقی و رفتار توانمندساز مدیران با اعتماد شناختی و عاطفی معلمین به آنان},
journal = {رهیافتی نو در مدیریت آموزشی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-6369},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {اعتماد عاطفی به مدیر، اعتماد شناختی به مدیر، ادراک از رفتار غیراخلاقی مدیر، ادراک از رفتار توانمندساز مدیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه ادراک از رفتار غیر اخلاقی و رفتار توانمندساز مدیران با اعتماد شناختی و عاطفی معلمین به آنان
%A مرتضوی, سعید
%A محمدزاده, زهرا
%J رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
%@ 2008-6369
%D 2014

[Download]