اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (12), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (438-447)

عنوان : ( رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سطح هیجان ابراز شده در مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی )

نویسندگان: مژده راهداری , مرتضی مدرس غروی , زهرا طبیبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و میزان هیجان ابراز شده انها انجام شده است.

کلمات کلیدی

, اسکیزوفرنی, هیجان ابراز شده, شخصیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041814,
author = {مژده راهداری and مرتضی مدرس غروی and طبیبی, زهرا},
title = {رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سطح هیجان ابراز شده در مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2010},
volume = {12},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-6918},
pages = {438--447},
numpages = {9},
keywords = {اسکیزوفرنی، هیجان ابراز شده، شخصیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سطح هیجان ابراز شده در مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
%A مژده راهداری
%A مرتضی مدرس غروی
%A طبیبی, زهرا
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2010

[Download]