آب و خاک, دوره (28), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (101-110)

عنوان : ( پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس )

نویسندگان: علی سودمند , علیرضا کریمی , فرهاد خرمالی , حجت امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسوبات لسی در پهنه کپه‌داغ به‌صورت ناپیوسته و با ضخامت کم وجود دارند که لازم است برای برنامه‌ریز‌های محیطی و مطالعات تغییر و تحول لندفرم‌ها شناسایی شده و از سایر رسوبات تفکیک شوند. هدف از این مطالعه شناسایی پراکنش و تعیین ویژگی‌های رسوبات بادرفتی لسی و شنی و چگونگی تشکیل آنها در منطقه سرخس بود. تعداد 30 نمونه به‌صورت پراکنده در کل منطقه برداشت شد و توزیع اندازه ذرات آنها مشخص شد. شن خیلی ریز و سیلت درشت بخش غالب ذرات رسوبات را تشکیل می‌دهد و مجموع آنها به بیش از 70 درصد می‌رسد. غالب بودن سیلت و شن خیلی ریز، عدم وجود سنگریزه و تفاوت ناگهانی توزیع اندازه ذرات این رسوبات با لایه‌های زیرین، شواهد بادرفتی بودن این رسوبات هستند. در امتداد رودخانه هریرود از سرخس به سمت سد دوستی و همچنین به سمت ارتفاعات کپه‌داغ در جنوب و غرب منطقه، با کم شدن شن خیلی ریز و افزایش سیلت درشت، رسوبات شنی در شرق و مرکز منطقه، به‌تدریج به رسوبات لسی تبدیل می‌شوند. بیشترین ضخامت رسوبات لسی در اطراف سد دوستی قرار دارد. غالب بودن سیلت درشت و شن خیلی ریز در رسوبات مورد مطالعه و پیوستگی رسوبات لسی و شنی نشان‌دهنده منشا محلی و نزدیک برداشت ذرات است. ارتفاعات کپه‌داغ در غرب و جنوب منطقه مورد مطالعه، همانند سدی، رسوبات بادرفتی را به دام انداخته و باعث تشکیل رسوبات لسی می‌شوند.

کلمات کلیدی

, رسوبات بادرفتی, لس, توزیع اندازه ذرات, کپه‌داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041816,
author = {سودمند, علی and کریمی, علیرضا and فرهاد خرمالی and امامی, حجت},
title = {پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {101--110},
numpages = {9},
keywords = {رسوبات بادرفتی، لس، توزیع اندازه ذرات، کپه‌داغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس
%A سودمند, علی
%A کریمی, علیرضا
%A فرهاد خرمالی
%A امامی, حجت
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]