سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی, دوره (6), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (191-211)

عنوان : ( شاهنامه و مدیریت اقتضایی )

نویسندگان: شیرین صمصامی , مهدخت پورخالقی چترودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این جستار به بررسی دیدگاه های مدیریت فردوسی پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که فردوسی با تبحر خاص یک مدیر مدرن، با اصول آخرین حلقۀ این علم آشناست و به صورتی فعال درصدد است تا بهترین تصمیم را، متناسب با شرایط موجود، اجرا کند و با احاطۀ کامل بر اوضاع حاکم، افراد را با توجه به نیازشان برانگیزد و در شرایط به ظاهر مشابه، تصمیمات متفاوت و متناسب بگیرد.

کلمات کلیدی

, شاهنامه, فردوسی, مدیریت, مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041818,
author = {صمصامی, شیرین and پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {شاهنامه و مدیریت اقتضایی},
journal = {سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-2789},
pages = {191--211},
numpages = {20},
keywords = {شاهنامه، فردوسی، مدیریت، مدیریت اقتضایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شاهنامه و مدیریت اقتضایی
%A صمصامی, شیرین
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی
%@ 2008-2789
%D 2014

[Download]