مطالعات ادبیات کودک, دوره (4), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (1-18)

عنوان : ( اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان )

نویسندگان: مریم جلالی , مهدخت پورخالقی چترودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه عملکردهای فرهنگی سبب شده است که قلمرو ادبیّات کودک و نوجوان به سوی متون کهن ادبی کشیده شود. در این میان شاهنامه‌ی فردوسی، شاهکار کلاسیک زبان فارسی به عنوان پرکاربردترین متن ادبی کهن، وارد محدوده‌ی ادبیّات رسمی کودکان و نوجوانان ایران شده است. در این مقاله ضمن معرّفی انواع اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان، چگونگی کاربردهای آن نیز بررسی شده است. این تحقیق نشان می‌دهد که بخش قابل ملاحظه‌ای از اقتباس‌های محتوایی در ادبیّات کودک و نوجوان، از نوع اقتباس بسته است و بازآفرینی، تلخیص، بازنگری و گزیده‌نویسی در انواع اقتباس محتوایی از شاهنامه، کاربرد کم‌تری دارد. در انواع اقتباس نگارشی از شاهنامه نیز پنج نوع، اقتباس معرّفی شده است که در این شیوه، بهترین و ساده‌ترین کاربرد، اقتباس از نظم به نثر است.

کلمات کلیدی

ادبیّات؛ اقتباس نگارشی؛ اقتباس مفهومی؛ شاهنامه؛ کودک و نوجوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041819,
author = {مریم جلالی and پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان},
journal = {مطالعات ادبیات کودک},
year = {2013},
volume = {4},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-8647},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {ادبیّات؛ اقتباس نگارشی؛ اقتباس مفهومی؛ شاهنامه؛ کودک و نوجوان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان
%A مریم جلالی
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J مطالعات ادبیات کودک
%@ 2008-8647
%D 2013

[Download]