حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (1), سال (2014-7) , صفحات (151-153)

عنوان : ( گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر(Col.: Carabidae) در ایران )

نویسندگان: مجتبی حسینی , حسین صادقی نامقی , آرزو حیدرزاده محمدرضاخان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه ای که بر روی فراوانی و تنوع بندپایان مزارع گندم ارگانیک و رایج در سال های 1389و1390 در شهرستان مشهد انجام شد، مجموعآ 13 گونه از خانواده کارابیده جمع آوری و شناسایی گردید. در میان گونه های شناسایی شده، یک گونه و زیر گونه به نام Calosoma auropunctatum dsungaricum Gebler (Carabinae) و یک زیر گونه به نام Poecilus cupreus erythropus Dejean (Pterostichinae) برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. به علاوه، گونه های Scarites terricola persicus Chaudoir (Scaritinae)، Amara ovata Fabricius (Pterostichinae)، Poecilus nitens Chaudoir (Pterostichinae) ، Calathus mollis Marsham (Platyninae)، Brachinus explodens Duftschmid (Brachininae) و Cylindera germanica Linnaeus (Cicindelinae) برای فون قاب بالان استان خراسان رضوی جدید می باشند.

کلمات کلیدی

, کارابیده, ثبت جدید, شکارگر عمومی, خراسان رضوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041827,
author = {حسینی, مجتبی and صادقی نامقی, حسین and حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو},
title = {گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر(Col.: Carabidae) در ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {28},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-4749},
pages = {151--153},
numpages = {2},
keywords = {کارابیده، ثبت جدید، شکارگر عمومی، خراسان رضوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر(Col.: Carabidae) در ایران
%A حسینی, مجتبی
%A صادقی نامقی, حسین
%A حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]