اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24

عنوان : ( بررسی تنوع ژنی recA در جدایه های باکتری Erwinia amylovora بدست آمده از پنج میزبان مختلف )

نویسندگان: محمد رفاهی , ساره بقائی راوری , عصمت مهدی خانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ویژگی های شگفت انگیز باکتری E. amylovora به رغم فواصل جغرافیایی و تفاوت های اقلیمی، همگونی بسیار بالای این گونه می باشد. ژن های خانه داری به دلیل این که فعالیت های ضروری سلول ها را بر عهده دارند، در بسیاری از سلول ها بیان می شوند و همین امر باعث شده است تا برای آنالیزهای فیلوژنیکی مفید باشند. از آنجائیکه تعیین توالی، توانایی ردیابی تفاوت های اندک نوکلئوتیدی را دارد، این پژوهش با هدف بررسی تنوع ژنی recA در جدایه های Ea ایرانی بدست آمده از سیب، گلابی، به، زالزالک و رز انجام گرفته است. جدایه های Ea بدست آمده از استانهای مختلف ایران و از میزبانهای متفاوت متعاقب آزمونهای فنوتیپی،‌ بیماریزایی و ردیابی مولکولی با آغازگرهای پلاسمید pEA29،‌ از نظر توالی ژن recA ارزیابی شدند. تعیین توالی حاصل از ژن recA مربوط به پنج میزبان متفاوت، اختلافی را بین جدایه های داخل و جدایه های استاندارد نشان نداد.

کلمات کلیدی

, اختلاف ژنتیکی, ‌ خانه داری, ژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041839,
author = {رفاهی, محمد and بقائی راوری, ساره and مهدی خانی مقدم, عصمت},
title = {بررسی تنوع ژنی recA در جدایه های باکتری Erwinia amylovora بدست آمده از پنج میزبان مختلف},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اختلاف ژنتیکی،‌ خانه داری، ژن recA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع ژنی recA در جدایه های باکتری Erwinia amylovora بدست آمده از پنج میزبان مختلف
%A رفاهی, محمد
%A بقائی راوری, ساره
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2014

[Download]