پژوهش در سلامت روانشناختی, دوره (7), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (55-65)

عنوان : ( اثر‌بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری مبتنی بر کنش‌های اجرایی بر بهبود کنش‌های اجرایی افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی )

نویسندگان: نرگس پرهیزکار , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , محمدرضا فیاضی بردبار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر­بخشی گروه­ درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر کنش­ های اجرایی، بر بهبود کنش­ وری اجرایی دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (ADHD) بود. این پژوهش در سال تحصیلی 1392-1391 انجام و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. بدین منظور از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که قبلاً تشخیص ADHD گرفته بودند یا از نشانه ­های این اختلال رنج می­ بردند، دعوت شد. تشخیص اولیه از طریق مقیاس درجه­ بندی ADHD بزرگسالان بارکلی و تشخیص قطعی با مصاحبه­ ی روانپزشکی صورت گرفت. 32 نفر از دانشجویان مبتلا به ADHD انتخاب شدند و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه درمانی شناختی ـ رفتاری مبتنی بر کنش‌های اجرایی برای گروه آزمایش ارائه شد و گروه گواه در فهرست انتظار قرار گرفت. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه ­هایBAARS و نارسایی کنش­های اجرایی بارکلی (BDEFS) را تکمیل کردند. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که گروه آزمایش نسبت به گروه گواه، پس از مداخله، بهبود معناداری را در کنش­های اجرایی مدیریت زمان، برنامه­ ریزی و سازمان­دهی، خود انگیزشی و خود­نظم جویی هیجانی نشان دادند. نتایج پژوهش نشان می­ دهد که گروه­ درمانی شناختی - رفتاری مبتنی بر کنش­ های اجرایی، بر بهبود کنش­ وری اجرایی دانشجویان مبتلا به ADHD مؤثر بوده و می‌تواند به عنوان یک رویکرد نوین به بهبود کنش­ های اجرایی در این دانشجویان منجر شده، و در کنار سایر درمان­ها مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی؛ درمان شناختی , رفتاری؛ کنش‌های اجرایی؛ دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041850,
author = {پرهیزکار, نرگس and مشهدی, علی and صالحی فدردی, جواد and محمدرضا فیاضی بردبار},
title = {اثر‌بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری مبتنی بر کنش‌های اجرایی بر بهبود کنش‌های اجرایی افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی},
journal = {پژوهش در سلامت روانشناختی},
year = {2013},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-0166},
pages = {55--65},
numpages = {10},
keywords = {اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی؛ درمان شناختی - رفتاری؛ کنش‌های اجرایی؛ دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر‌بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری مبتنی بر کنش‌های اجرایی بر بهبود کنش‌های اجرایی افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی
%A پرهیزکار, نرگس
%A مشهدی, علی
%A صالحی فدردی, جواد
%A محمدرضا فیاضی بردبار
%J پژوهش در سلامت روانشناختی
%@ 2008-0166
%D 2013

[Download]