همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , 2014-03-05

عنوان : ( پژوهش قوم نگاری در برنامه درسی پنهان:راهبردی در تغییر برنامه درسی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , اعظم محمدزاده قصر , حمیده پاک مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجا که نظام آموزشی نقش مهمی در آماده ساختن نیروی انسانی دارد همواره باید دغدغه بهبود، اصلاح و تغییر در ساختار نظام آموزشی را داشته باشد. در واقع آموزش و پرورش باید همگام با تغییرات سریع علمی، اجتماعی و فرهنگی، اهداف و رسالت هایش را مورد بازنگری قرار دهد تا بتواند نقش موثری در پیشرفت جامعه داشته باشد. برنامه های درسی در نظام آموزشی یکی از زیر نظام هایی است که نقش اساسی در متحول شدن نظام آموزشی دارد. بدون تردید برنامه های درسی آیینه تمام نمای میزان پیشرفت و انعکاسی از پاسخ گو بودن به نیازهای در حال تغییر جوامع هستند (مهرمحمدی، 1387). سابار (1998) معتقد است؛ یکی از موضوعات مهم در برنامه درسی اهمیت دادن به نوسازی و تجدید نظر در برنامه های درسی و هماهنگ ساختن محتوا و روش های تدریس با شرایط در حال تغییر است. به منظور تغییر در برنامه های درسی، توجه به آثار برنامه درسی پنهان می تواند نیازهای تغییر را به طور دقیق مشخص نماید، چرا که مطالعه برنامه درسی پنهان ماهیت و کیفیت برنامه های درسی اجرا شده را به طور دقیق مشخص می نماید و نیازهای تغییر در عناصر مختلف برنامه درسی از جمله محتوا، ارزشیابی، تعامل دانش آموزان با معلم، روش تدریس و غیره را مشخص می کند. در این نوشتار بر آنیم که نشان دهیم در حوزه برنامه درسی پنهان، چگونه می‌توان با اتکا به پژوهش قوم نگاری، ابعاد مختلف برنامه درسی را به منظور تغییر برنامه درسی در جهت تحولات سازنده در نظام آموزشی محقق ساخت.

کلمات کلیدی

, قوم نگاری, برنامه درسی پنهان, تغییر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041855,
author = {جعفری ثانی, حسین and محمدزاده قصر, اعظم and پاک مهر, حمیده},
title = {پژوهش قوم نگاری در برنامه درسی پنهان:راهبردی در تغییر برنامه درسی},
booktitle = {همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش},
year = {2014},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {قوم نگاری، برنامه درسی پنهان، تغییر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پژوهش قوم نگاری در برنامه درسی پنهان:راهبردی در تغییر برنامه درسی
%A جعفری ثانی, حسین
%A محمدزاده قصر, اعظم
%A پاک مهر, حمیده
%J همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
%D 2014

[Download]